1. Laboratoř agrogenomiky MENDELU Brno

Vedoucí laboratoře: Ing. Irena Vrtková PhD

email: irenav@mendelu.cz

tel:607 753 219

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////